1. CONDITII DE UTILIZARE:

Folosirea, incluzand vizitarea si cumpararea produselor de pe site, implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate in paragrafele urmatoare.

A.V. Audio Sys S.R.L. si asociatii sai va furnizeaza informatii despre produse si servicii care sunt subiectul termenilor si conditiilor de mai jos.

Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului se recomanda citirea cu atentie a acestor termeni si conditii.

Societatea isi asuma dreptul de a putea efectua orice modificari termenilor si conditiilor precum si orice modificari site-ului fara o notificare prealabila catre utilizatorii sai in acest sens.

 1. ELEMENTE DEFINITORII:

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre A.V. Audio Sys S.R.L., prin intermediul magazinului virtual, audiosys.ro, catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator – societatea comerciala A.V. Audio Sys S.R.L. avand sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Vasile Lascar, Nr. 62,
Demisol, 020504.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile materiale cum ar fi: know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice;

b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul);

c. Termeni si conditii.

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in niciun moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

 1. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;

b. Informatiile prezentate pe site-urile Vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa Vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

c. Comunicarea cu Vanzatorul – se poate face prin comunicarea catre adresele mentionate la sectiunea “Contact”. Vor fi excluse sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea A.V. Audio Sys S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

 1. CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului Audio Sys. A.V. Audio Sys S.R.L. nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, Vanzatorul nu va dezvalui fara autorizare nicio informatie referitoare la Cumparator. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dumneavoastra prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre).

 1. TERMENE

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul va anunta Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.

 1. FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

 1. RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare: Vanzatorul va expedia Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

b. Transport – Ambalare: In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

 1. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

 1. GARANTII

Toate produsele comercializate de catre site, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte. In cazul produselor vandute si livrate, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service, fie sunt emise de catre A.V. Audio Sys S.R.L. In cazul certificatelor de garantie emise de A.V. Audio Sys S.R.L., va oferim serviciile service-ului nostru specializat. Garantia poate fi transmisibila numai cu acordul prealabil al vanzatorului.

 1. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

 1. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 1. FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 1. COMUNICARI ELECTRONICE

Prin accesarea site-ului www.audiosys.ro, folosirea, vizitarea, cumpararea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate societatii A.V. Audio Sys S.R.L., comunicarea se realizeaza in mod electronic, considerandu-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificarilor in modalitate electronica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.

Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele oricarei alte entitati vor fi sanctionate in conformitate cu legile in vigoare.

In conformitate cu Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicarilor electronice, mesajele trimise de A.V. Audio Sys S.R.L., ca newsletter, nu pot fi considerate SPAM deoarece:

(1) contin datele necesare de identificare ale expeditorului si instructiuni de dezabonare;

(2) acceptarea de primire a mesajelor/ofertelor nu implica financiar destinatarul;

(3) au scopul de a informa abonatii cu privire la produse sau servicii ce le pot aduce beneficii;

(4) adresa de e-mail a destinatarilor fie a fost obtinuta in mod direct ca urmare a abonarii la newsletter, a unor corespondente anterioare sau deoarece destinatarii sunt clienti/furnizori ai societatii noastre; fie a fost selectata dintr-o baza de date la care au subscris destinatarii; fie a fost facuta publica de catre destinatari prin afisari cu caracter publicitar intr-un ghid de afaceri sau in cadrul unei intalniri de afaceri.

 1. DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Intregul continut al site-ului www.audiosys.ro incluzand: texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea societatii A.V. Audio Sys S.R.L. si/sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusiva a societatii A.V. Audio Sys S.R.L. si este protejata de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a societatii A.V. Audio Sys S.R.L. a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

 1. MARCI

Marcile Audio Sys si Pro AV Shop apartin societatii A.V. Audio Sys S.R.L.. Marcile producatorilor produselor vandute apartin acestor producatori.

 1. ACCESUL LA SITE

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor societatii A.V. Audio Sys S.R.L., fara acordul scris al acesteia.

 1. RESPONSABILITATI PRIVIND PRODUSELE

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. nu garanteaza ca descrierea produselor sau orice alt continut al site-ului este lipsit de erori sau ca este complet.

Produsele (atunci cand este cazul) sunt insotite de certificate de garantie ale importatorilor. Orice reclamatie va fi adusa la cunostinta audiosys.ro in maximum 24 de ore de la receptionarea produselor.

Toate produsele comercializate de catre site-ul nostru, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale importatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator/importator in parte. Certificatele de garantie fie sunt emise direct de importator, fie sunt emise de catre A.V. Audio Sys S.R.L.

In cazul certificatelor de garantie emise de importatori, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.

In cazul certificatelor de garantie emise de A.V. Audio Sys S.R.L., produsele care prezinta defecte in perioada de garantie vor fi aduse la sediul A.V. Audio Sys S.R.L.: Str. Vasile Lascar, Nr. 62, Demisol, Sector 2, Bucuresti, 020504. Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa sales@audiosys.ro Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

 1. DECLINAREA RESPONSABILITATII

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in stransa colaborare cu imporatori din Romania ai marcilor prezentate pe site, astfel incat audiosys.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site in scopul comercializarii, acestea fiind corespunzatoare celor puse la dispozitia audiosys.ro de catre reprezentantii fiecarei marci in parte. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele efectiv livrate putand diferi de acestea in ceea ce priveste culoarea, aspectul s.a.

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. nu garanteaza disponibilitatea in stoc a produselor afisate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a livra partial o anumita comanda in cazul in care anumite produse nu mai apar in oferta curenta a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentana din stoc, epuizarea editiei, etc). Daca plata se face in avans, clientul va avea dreptul de a primi inapoi banii platiti pentru produsul respectiv daca termenul de livrare este diferit de cel stipulat in contractul de vanzare-cumparare. In toate cazurile in care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediata a sumelor incasate deja de A.V. Audio Sys S.R.L., nu si alte despagubiri. In cazul produselor la promotie A.V. Audio SYS nu garanteaza stocul produselor decat dupa ce comanda a fost confirmata, preluata, aprobata de catre reprezntatii de vanzari si intocmita factura fiscala de vanzare.

Valoarea maxima a obligatiilor societatii A.V. Audio Sys S.R.L. fata de orice client in cazul nelivrarii sau al livrarii necorespunzatoare a produselor cumparate este valoarea sumelor incasate de A.V. Audio Sys S.R.L. de la respectivul client. Dupa expedierea produselor societatii A.V. Audio Sys S.R.L. nu i se mai poate cere in niciun fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, insa produsele pot fi inlocuite daca reclamatia este intemeiata.

In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, societatea A.V. Audio Sys S.R.L. isi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta, daca livrarea nu s-a efectuat inca.

 1. PRETURILE PRODUSELOR

Preturile produselor sunt cele afisate pentru fiecare produs in parte.

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. va putea desfasura orice campanie promotionala referitor la produsele afisate pe site, promotii ale caror conditii vor fi stabilite in intregime de catre audiosys.ro.

A.V. Audio Sys S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica preturile fara un anunt prealabil utilizatorilor, Cumparatorilor.

 1. INFORMARE SI SUPORT

Colegii nostri va ofera suport pentru orice situatie aparuta in relatia cu dumneavoastra cu audiosys.ro. Pentru informatii suplimentare despre produse puteti folosi datele de contact din pagina www.audiosys.ro.

 1. DISPOZITII FINALE

Vizitarea, utilizarea si cumpararea produselor de pe site-ul www.audiosys.ro, implica acceptarea termenilor si conditiilor.

Site-ul www.audiosys.ro este proprietatea S.C. A.V. Audio Sys S.R.L.:

Sediu social: Str. Vasile Lascar, Nr. 62, Demisol, Sector 2, Bucuresti, 020504.

Tel./Fax:+40728 320443, e-mail: sales@audiosys.ro

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. isi asuma dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari site-ului www.audiosys.ro, fara a fi necesara vreo notificare prealabila catre utilizatori in acest sens.

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, upgrade-uri etc.

Societatea A.V. Audio Sys S.R.L. nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe site-ul www.audiosys.ro, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii site-urilor in cauza.

Odata cu lansarea comenzii si/sau cumpararea, clientul accepta fara obiectiuni toate conditiile si termenii de utilizare afisate pe acest site, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat intre societatea A.V. Audio Sys S.R.L. si client.

 1. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest Contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.